DEDADER
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube
info@dedader.com
Menü

Eğitim Kenti

DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Manisa’nın Demirci ilçesinde eğitim öğretim faaliyeti gösteren köklü bir kurumdur. “Demirci İlköğretim Okulu” olarak eğitim-öğretim hayatına başlayan, 1974’te eklenen binalarla Öğretmen Lisesine dönüştürülen kurumumuz; 1980–1981 yılları arası Demirci Eğitim Ensititüsü1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’ne bağlı bir birim olarak eğitim öğretime devam etmiştir. Son olarak, Eğitim Fakültemiz, 1992 yılında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak aralıksız bir süreçle eğitimin devam ettiği bir birim olma özelliği taşımaktadır.

upload/44/wbhe_egitim01.png

İlçe merkezinde yer alan 100.000 m2 alana kurulan Demirci Eğitim Fakültesinde; İlköğretim bölümü ve bu bölüme bağlı Sınıf Öğretmenliği ABD, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD; Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi ABD, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve öğretimi ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD, Eğitim Yönetimi. Tef. Planlama ABD Bilgisayar Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü Matematik Eğitimi ABD Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi bölümlerinden oluşmaktadır.

Ortaöğretim alan öğretmenliklerine öğrenci alınmamakta, İlköğretim bölümü Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümüne öğrenci alınmaktadır ve bu bölümler şu anda gece ve gündüz olmak üzere öğrenimlerine devam etmektedir. 2012-2013 Eğitim öğretim yılından itibaren İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü ile Psikolojik ve Rehberlik ve Danışmanlık programlarına öğrenci alınması planlanmaktadır.

Demirci Eğitim Fakültesinin kadrosunda 3 Profesör Dr, 2 Doçent Dr, 22 Yardımcı Doçent, 37 Öğretim görevlisi, 18 Araştırma Görevlisi, 2 Okutman, 30 İdari personel mevcuttur. Fakültenin faal olan bölümlerinde öğrenim gören öğrenci sayısı 2.700 civarındadır.


DEMİRCİ MESLEK YÜKSEK OKULU

Demirci Meslek Yüksekokulu, 3837 Sayılı Kanunla 1992 yılında kurulan, Celal Bayar Üniversitesi’ne bağlı olarak Yükseköğretim Kurulunun 08.02.1994 tarih ve 06.02 / 456 / 3945 sayılı kararı ile İktisadi ve İdari Bilimler olarak açılmıştır.

Yüksekokuldaİthalat- İhracat ve Muhasebe programları ile 1994-1995 Eğitim Öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.05.2005 tarihli Genel Kurul Kararı ile Sigortacılık programı açılmış olup 2005-2006 Eğitim Öğretim yılında öğretime başlamıştır. Bu programlar 2009 yılında YÖK kararı ile Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümüne bağlı Dış Ticaret Programı, Muhasebe ve Vergi Bölümüne Bağlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Bağlı Bankacılık ve Sigortacılık Programı olarak değiştirilmiştir.