DEDADER
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube
info@dedader.com
Menü

Faaliyetler

DERNEĞİN FAALİYETLERİ

• Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve

taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
• Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi,

spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
• Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler

kurmak ve işletmek,
• Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
• Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
• Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi

oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,