DEDADER
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube
info@dedader.com
Menü

Hakkımızda

DERNEĞİN AMACI

• Manisa İli Demirci İlçesinin sosyal-kültürel-ekonomik-eğitim alanında gelişmesine katkıda bulunmak
• İlçenin tanıtımı amacıyla kültür sanat turizm ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,
• İlçedeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla amacına bağlı olarak ortak proje üretmek
• Demircililerin uygar, kültürel, sosyal, ekonomik ve moral kalkınmasına etkin ve çok yönlü katkıda bulunmak,
• Bu amaç ve hedefler doğrultusunda kurulan ve faaliyetini sürdüren Demirci İlçesi, Belde, Köy ve mahalle derneklerini

bir çatı altında toplamak.
• Demircililer arasında dayanışma ve yardımlaşmayı her alanda ve etkin bir biçimde sağlamak.
• Demirci ilçe merkezi başta olmak üzere tüm belde ve köy derneklerinin meselelerine yardımcı olmak, gerekirse maddi

veya manevi olarak yardımda bulunmak.
• Bütün yurtta bulunan Demircililer arasında birlik ve beraberliği tesis ederek, onları bir çatı altında birleştirmek
• Ulusal dayanışma duygusunu oluşturma amacına yönelik Demircililik duygusunu ve değerlerini geliştirmek.